Kareduse-, raua- ja ammooniumi vähendamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauasisalduse ja kareduse vähendamine toimub filtriga EURA CR100 10T Volume, mis lisaks rauale ja karedusele eraldab veest ka ammooniumi ja lahustunud orgaanikat. Ammooniumieralduse protsess leiab aset rõhupaagis, kus ülemises kihis asub katalüütilise filtrimaterjal ning alumises kihis kvartsliiv/kruus. Ammooniumi ja orgaanika eemaldamine toimub absorbtsiooni teel ning raua ja kareduse eemaldamine ioonvahetuse teel.

Katalüütilisest kihist ja paagi põhjas asuvast kruusa kihist läbivoolanud puhas vesi läbib selles asuva pilutorustiku ning liigub mööda tsentraaltoru üles ja juhitakse tarbijale.

Seade nõuab perioodilist läbipesu filtrimaterjali Crystal Right regenereerimiseks ja lahustumatute osakeste eemaldamiseks filtrikihist ja on varustatud kontrollventiili/programmkellaga, mis võimaldab programmeeerida läbipesu sobivatele vooluhulkadele ja kellaajale. Seade vajab trapi või kanalisatsioonitoru olemasolu paigaldusruumis ning elektriühendusi 50 Hz 230 V.

Seadme tehnilised andmed :

 • Vooluhulk: max 1.1 m³/h;
 • Töörõhk: 2 – 6 bar
 • Rõhukadu vooluhulgal: 0,3 – 0,8 bar
 • Katalüütilise materjali kogus: 40 l
 • Kvartsliiva hulk paagis: 20 kg
 • Toruühendused sisse ja väljavoolul: 1’’
 • Soolapaagi maht: 100 l
 • Toruühendused kanalisatsiooni: 15 mm,
 • Läbipesu vooluhulk: 0.4 m³
 • Regeneratsioonil tarbitav soola kogus: 5 kg
 • Läbipesu aeg: 2 h
 • Läbipesu tihedus vastavalt läbitud vee vooluhulgale ja vee näitajatele